Draco (Sárkány)

A görög mitológia szerinti történet:

Gaia egy aranyalmát adott Hérának, amikor feleségül ment Zeuszhoz. Héra elültette azt a kertjében és rábízta őrzésül a Heszperidákra és a sárkányra (Ládónra). A sárkányt Heraklész ölte meg tizenegyedik munkájával, amikor el kellet hoznia az aranyalmákat a Heszperiszektől. A kígyót jutalmul Héra tette az égre.

NGC6543 NGC6503 NGC5866 NGC5907 NGC5982 NGC4236

 

α DRACONIS - Thuban. Az A színképtípusba tartozik. Színképe egy kísérő jelenlétére utal, amely a csillagot 51 évenként kerüli meg. A Thuban távolsága 220 fényév.

β DRACONIS - Alwaid. A csillag fizikai tulajdonságai Napunkéhoz hasonlítanak. G2 színképtípusú. 10 parszek távolságból fényesebben ragyogna egünkön, mint a Sirius. Van egy 14 fényrendű kísérője. Ez a kettőscsillag sok tekintetben hasonlít a Nap - Jupiter rendszerre. Távolsága 365 fényév.

γ  DRACONIS - Etamin. K5 színképtípusú vörös óriás, 116 fényév távolságban. A csillagkép legfényesebb tagja, 2,42 fényrendű.

d  DRACONIS - Nodus II. G8 színképtípusú sárga óriás, amely 120 fényév távolságra van. 3,24 fényrendű csillag.

ξ  DRACONIS - Nodus I. A K3 színképtípusú óriást 3,90 fényrendű csillagnak látjuk. 148 fényév távolságra van, abszolút fényessége 1,4 fényrend.

n 1,2 DRACONIS - Kuma. Kettőscsillag, mindkét összetevő egyformán 5,0 fényrendű, és A8, illetve A4 színképtípusú. 120 fényév távolságra vannak a Földtől, egymástól való szögtávolságuk 62".

y DRACONIS. Kettőscsillag. Az egyik csillag 4,9m, a másik 6,1m 30,3" szögtávolságra. Mindketten fehéressárga színűek, egyikőjük négyszer, a másik 1,4-szer fényesebb a Napnál. A kettős 75 fényév távolságra van.

Az NGC 6543 jelű planetáris köd kb. a d Draconis és a z Draconis között található.  A 8,5m-ós köd kedvező légköri viszonyok esetén már egy kisebb távcsővel látható. A 3600 fényévre levő planetáris központi csillaga 9,5m, felszíni hőmérséklete 35 000K.