A Pegazus (Pegasus) csillagkép

A görög mitológia szerinti történet:

Pégaszosz Poszeidón és Medusza fia, a szárnyas ló. A Gorgó Medusza egy gyönyörűséges Lybiai királylány volt, aki egy alkalommal együtt hált Poszeidónnal Athéné istennőnek felszentelt egyik templomában, mire az istennő úgy megharagudott, hogy a Gorgót rémséges szörnyeteggé változtatta. A fején haj gyanánt kígyók tekergőztek, óriási agyarai voltak és a nézése olyan volt, ha valaki a szemébe nézett kősziklává változott. Mikor Perszeusz hős levágta a Medusza szörnyfejét, a megcsonkított testből Pégaszosz ugrott elő. Pégaszosz születése után a Helikón hegyen élt. Később Athéné támogatásával Bellerophontész hős fogta be és segítségével megölte a rettenetes lűkiai Khimairát. A Hős elbizakodottságában fel akart repülni a ló hátán az Olümposzra, de Zeusz ezt látva, egy óriás bögölyt küldött Pégaszoszra, amitől a ló megvadulva levetette hátáról a hőst, aki visszaeset a földre. Pégaszosz tovább repült és eljutott az Olümposzra. Itt az istenek segítője volt és ő szállította Zeusz villámait, amiért Zeusz csillagképként felhelyezte az éjszakai égre.


Pégaszosz és a halott Medusza

A csillagkép:

Az α  Pegasi, arabul Markab (tévesen: nyereg) 2,5m fényes, 100 fényév távol van, 65-ször fényesebb a Napnál, felszíni hőmérséklete 11 000 K. Színképtípusa B9.

A β Pegasi, a Scheat (tévesen: váll) vörös óriáscsillag. 112-szer nagyobb átmérőjű a Napnál, fényét 250-500-szor ragyogja túl. A felületi hőmérséklete 3 500 K, színképtípusa M2. Szabálytalan változócsillag, fénye 2,2m és 3,0m között ingadozik. A 210 fényév távolságban fekvő csillag sajátmozgása évente 0,235", viszonylag nagy, mivel 7660 év alatt 1°-ot mozdul el. A radiális sebessége +8 km/s.

A γ Pegasi vagy Algenib (a ló szárnyai?) 470 fényév távol van. Fényessége 2,8m, amely igen csekély mértékben (0,7m) 0,152 naponként ingadozik (β Cephei-típus). A B2 színképosztályba sorolható.

Az ε Pegasi az Enif (a ló orra) hármas rendszer: 2,4m/8,4m/11m, a kísérők szögtávolsága 143" ill. 82". A Földünktől 520 fényév távolságra látszanak. A főcsillag fényereje 4400-szorosa a Napénak. K2 színképtípusú.

A ζ Pegasi neve Homam (a hősök szerencsecsillaga). A 3,4m-ós csillag 160 fényé messze fénylik.

Többi kettőscsillag:

Az M 15 gömbhalmaz integrált fényessége 6,3m. 31 000 fényév távolságra van. A 100 fényév átmérőjű halmaz legfényesebb csillagai 13m-júak.

Kb 3°-kal az α  Pegasitól délre az NGC 7479 található. A viszonylag nehezen megfigyelhető küllős spirálköd SBc típusú. Fényessége 11,6m, látszó mérete 3,0'*2,5'.

Szintén a Pegazusban van az 50 millió fényévre fekvő NGC 7331 jelű spirálköd. Integrált fényessége 9,7m, típusa Sb. Radiális sebessége +1128 km/s. A köd egy 9,0'*2,0' méretű égterületet foglal el.

Az NGC 7448 Sc típusú spirálköd hajszálpontosan az α  Pegasi-tól nyugatra található. Koordinátái: α=22h 57,6m, és  =+15°43' (1950,0) Fényessége 11,2m.